Φόρμα εγγραφής

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ζητάμε την συγκατάθεση σας για να χρησιμοποιούμε τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα, με σκοπό να σας ενημερώνουμε με ηλεκτρονικά μέσα (SMS, VIBER, Social Media, APP εφαρμογών) για νέα, προϊόντα, προσφορές, υπηρεσίες, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις της ELECTRONET ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, των εταιρειών του Ομίλου ή επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την ELECTRONET ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για το τι νέα επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς:

Please note that we use Apifon as our marketing automation platform and they may process available information in accordance to their Privacy Policy and Terms.